نسخه آزمایشی

فراخوان مقاله به زبان انگلیسی درباره «دین، معنویت و ترک اعتباد»‌ ژورنال «دین ضمنی» منتشره در انگلستان

فراخوان مقاله به زبان انگلیسی درباره «دین، معنویت و ترک اعتباد»‌ ژورنال «دین ضمنی» منتشره در انگلستان

ژورنال «دین ضمنی» منتشره در انگلستان برای انتشار مقاله به زبان انگلیسی درباره «دین، معنویت و ترک اعتیاد»فراخوان داده است. علاقه‌مندان به انتشار مقالات خود در این ژورنال می‌باید حداکثر تا ابتدای ماه آتی میلادی، چکیده مقاله خود را ارسال نمایند. 

  • «
  • »