نسخه آزمایشی

کنفرانس پژوهشی توسعه: چشم‌اندازهای جهانی و رفتارهای محلی، استکهلم، سوئد

این کنفرانس در روزهای بیست و دوم تا بیست و چهارم ماه آگوست در شهر استکهلم، پایتخت سوئد، برگزار می‌گردد. آخرین مهلت ارسال چکیده برای شرکت در این کنفرانس پانزدهم آگوست  است. 

برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.