نسخه آزمایشی

کنفرانس نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی، صوفیه، بلغارستان

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی با همکاری کتابخانه ملی بلغارستان کنفرانسی با موضوع "نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی" در سال آینده میلادی برگزار می کند. متقاضیان باید چکیده های خود را تا 29 نوامبر سال جاری میلادی ارسال کنند. امکان ارسال چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی وجود دارد.