نسخه آزمایشی

کنفرانس «روش فتوایی و کتب فتوایی در امپراطوری عثمانی و هند»٬آکادمی فقه هندوستان٬ دهلی نو٬ هندوستان

دانشگاه استانبول در همکاری با اکادمی فقه هندوستان٬ کنفرانسی را پیرامون روش فتوایی و کتب فتوایی در امپراطوری عثمانی و هند برگزار می کند. این کنفرانس در تاریخ چهاردهم و پانزدهم ژانویه سال اینده میلادی برگزار خواهد شد. مهلت ارسال مقالات تا تاریخ پانزدهم سپتامبر سال جاری میلادی تعیین شده است. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به این ادرس  مراجعه کنند. موضوعات کنفرانس به این شرح است.

 

  • -  Fatwā Books and Muftīs

  • -  Content Analysis of Fatwā Books

  • -  Comparison of Issues on the Subject of Fatwā

  • -  Manuscripts of Fatwā Books

  • -  Methodology of Fatwā

  • -  Relationship between Fatwā and Social Phenomena

  • -  Social Life in Fatāwā

  • -  Relationship between Fatāwā and Government

  • -  Fatwā-Jurisdiction Establishments

  • -  Works of Fatwā dedicated to Different Fields