نسخه آزمایشی

کنفرانس «روان کاوی اسلامی»، کالج روان کاوی، انگلستان

کالج روان کاوی انگلستان کنفرانس روان کاوی اسلامی را برگزای می کند. این کنفرانس در تاریخ ۲۶-۲۷ جون سال اینده میلادی در دانشگاه منچستر برگزار می شود. فرصت ارسال مقالات تا ۳۱ ژانویه سال اینده میلادی است.اطلاعات بیشتر در این لینک