نسخه آزمایشی

کنفرانس بازاندیشی رسانه، بیروت، لبنان

دانشگاه آمریکایی بیروت در سال آینده میلادی کنفرانسی با عنوان «بازاندیشی رسانه در خاورمیانه» را برگزار می کند.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.