نسخه آزمایشی

کنفرانس اندیشه درباره فضاها در جوامع اسلامی، توبینگن، آلمان

دانشگاه توبینگن آلمان در سال آینده میلادی کنفرانسی درباره نحوه اندیشیدن درباره فضاها در جوامع اسلامی بین سال های 1000- 1600 میلادی برگزار می کند و برای آن چکیده مقاله می پذیرد.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.