نسخه آزمایشی

کنفرانسی درباره بررسی خویشاوندی ها با منطقه مدیترانه، مالت

در سال آینده میلادی در دانشگاه مالت کنفرانسی با عنوان "مدیترانه ای ها: بررسی خویشاوندی ها در جامعه، جغرافیا، تاریخ و فرهنگ" برگزار می شود. 

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.