نسخه آزمایشی

کارگاه «اسلام، بدن و خود»، مرکز مطالعات اسلامی سارایوو، بوسنی

مرکز مطالعات اسلامی سارایوو واقع در کشور بوسنی با همکاری چند دانشگاه اروپایی کنفرانس خود در موضوع «اسلام، بدن و خود» را برگزار می‌کند. این کنفرانس در تاریخ ۱۳ تا ۱۷ مارس برگزار خواهد شد. مهلت ارسال مقالات تا تاریخ ۱۵ ژانویه تعیین شده است. اطلاعات تکمیلی در اینجا.

Date limite de réception des candidatures : 15 janvier 2017 par poste (IISMM, 96 bd Raspail, 75006 Paris) ou par mail à mercedes.volait@inha.fr , avec copie à direction.iismm@ehess.fr