نسخه آزمایشی

چهارمین کنفرانس مطالعات دوره ممالیک، دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان

مدرسه مطالعات دوره ممالیک در دانشگاه آمریکایی بیروت در سال آینده میلادی چهارمین کنفرانس خود در خصوص مطالعات دوره مملوکی را برگزار می کند. متقاضیان باید درخواست های خود را تا 31 اکتبر سال جاری میلادی ارسال کنند.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.