نسخه آزمایشی

چهارمین کنفرانس سالانه انجمن بریطانیایی مطالعات اسلامی، چستر، انگلستان

 انجمن بریطانیایی مطالعات اسلامی در سال آینده میلادی چهارمین کنفرانس سالانه خود را برگزار خواهد کرد. متقاضیان باید چکیده های خود را تا 30 نوامبر سال جاری میلادی ارسال کنند.

برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.