نسخه آزمایشی

پنجمین کنفرانس کشورهای فنلاندی زبان در زمینه مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

شماری از نهادهای آکادمیک فنلاند از جمله انجمن فنلاندی مطالعات خاورمیانه در سال آینده میلادی پنجمین کنفرانس خود با موضوع کلی «تحولات هویت و مکان در خاورمیانه و شمال آفریقا» را برگزار خواهند کرد. مقالات برگزیده این کنفرانس در یک مجله معتبر با داوری آکادمیک به چاپ خواهند رسید. متقاضیان تا 30 نوامبر سال جاری میلادی برای ارسال چکیده فرصت دارند.

 

CALL FOR PAPERS: Fifth Finnish Colloquium of Middle East and North African
Studies, 29-31.5.2017, Joensuu

The theme for the multidisciplinary conference is “Transformations of
Identity and Space in the Middle East and North Africa”. Proposed papers
are encouraged to explore present and past approaches to the main theme of
the conference from all fields and disciplines of the Middle East, North
African and Mediterranean studies. Selected papers of the conference will
be published in a peer-reviewed academic journal.

The colloquium is organized by The Finnish Institute in the Middle East
(FIME), the University of Eastern Finland, Faculty of Theology, and the

University
Abstract Submission: the deadline for submission of proposals and

2017. The final program of the colloquium will be published in March 2017.
at the University of Eastern Finland in Joensuu, Finland on 29-31 May
Excellence Changes in Sacred Texts and Traditions. The event will be held
of Helsinki, including the Academy of Finland Centre of
abstractsis 30 November 2016.

http://www.fime.fi/tutkimus/tieteelliset-seminaarit/