نسخه آزمایشی

پست دکتری در دانشگاه مونیخ درباره نقش متن ها در جهانی سازی

دانشگاه مونیخ آلمان برای استخدام یک پژوهشگر در فرصت پست دکتری که مربوط به گروه پژوهشی "نقش متون در جهانی سازی" می باشد اعلام نیاز کرده است. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.