نسخه آزمایشی

وب سایت الرقمیات: تاریخ اسلامی دیجیتال

در این وب‌سایت برخی آثار اسلامی به صورت دیجیتال عرضه و بررسی شده است. شعار این وب سایت چنین است: خوانش منابع سنتی با روش‌های غیرسنتی 

برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.