نسخه آزمایشی

موقعیت فوق دکتری در مرکز الهیات اسلامی دانشگاه توبینگن، آلمان

مرکز الهیات اسلامی در دانشگاه توبینگن آلمان از متقاضیان واجد شرایط دعوت کرد تا برای تصدی یک موقعیت فوق دکتری که در آن متقاضی به عنوان دستیار پژوهشی به فعالیت خواهد پرداخت با یکدیگر رقابت کنند. متقاضیان باید مدارک خود را تا 20 آگوست سال جاری میلادی ارسال کنند.

برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.