نسخه آزمایشی

مدرسه تابستانی «مطالعات اسلامی شیعی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، ایران

دانشگاه ادیان و مذاهب مدرسه تابستانی پیرامون مطالعات شیعی برگزار می کند. تعداد محدودی بورس نیز ارایه می شوند 

.علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنند