نسخه آزمایشی

فوق دکتری مطالعات اسلامی، دانشگاه اکستر، انگلستان

دانشگاه اکستر انگلستان در زمینه مطالعات اسلامی به شمار محدودی از دانشجویان، فرصت دو ساله فوق دکترا ارائه می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند تا روز هفدهم سال جاری میلادی، مدارک خود را به این دانشگاه ارسال کنند. 

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.