نسخه آزمایشی

فوق دکتری در مطالعات ترجمه، دانشگاه ویسکانسین مادیسون، آمریکا

دانشگاه ویسکانسین مادیسون از متقاضیان واجد شرایط دعوت کرد تا درخواست های خود را برای موقعیت فوق دکتری در علوم انسانی ارسال کنند. زمینه موضوعی که برای درخواست های سال آینده مد نظر قرار گرفته است مطالعات ترجمه و تئوری های ترجمه در فضای فرافرهنگی و بینا فرهنگی و همچنین تماس های فراملیتی است. متقاضیان تا ابتدای نوامبر سال جاری میلادی برای ارائه درخواست های خود فرصت دارند.

برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.