نسخه آزمایشی

فوق دکتری در مطالعات اسلامی و مطالعات غرب آسیا، دانشگاه لندن، انگلستان

دپارتمان سیاست و روابط بین الملل در رویال هالوی دانشگاه لندن از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل آورده است تا برای یک موقعیت فوق دکتری در مطالعات اسلامی و کشورهای غرب آسیا درخواست های خود را ارسال کنند. متقاضیان باید تا 11 سپتامبر 2016 درخواست های خود را ارسال کنند. برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.