نسخه آزمایشی

فوق دکترا در زمینه اسلام و مسائل شهری، دانشگاه کمبریج، انگلستان

دانشگاه کمبریج پژوهشگری در زمینه تاثیر شهرسازی رومی-یونانی بر شهرهای اسلامی را در قالب پژوهشگر فوق دکترا می پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر این لینک را ببینید.