نسخه آزمایشی

فرصت تدریس در رشته مطالعات اسلامی در دانشگاه بیرمنگام، انگلستان

دانشگاه بیرمنگام انگلستان برای تدریس در رشته مطالعات اسلامی، استاد استخدام می‌کند. افراد واجد شرایط می‌توانند تا روز بیست و نهم ماه جاری میلادی، برای این فرصت دانشگاهی اقدام کنند. 

دانشگاه بیرمنگام انگلستان برای تدریس در رشته مطالعات اسلامی، استاد استخدام می‌کند. افراد واجد شرایط می‌توانند تا روز بیست و نهم ماه جاری میلادی، برای این فرصت دانشگاهی اقدام کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.