نسخه آزمایشی

فراخوان مقاله کنفرانسی درباره اسلام و مدرنیته در دانمارک

دانشگاه دانمارک جنوبی برای کنفرانسی با عنوان "مدرنیته، سنت های اسلامی و زندگی خوب: ساخت تصاویر فردیت های مسلمان مدرن" فراخوان مقاله داده است. 

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.