نسخه آزمایشی

فراخوان مقاله «مرز های پژوهش در مطالعات خاورمیانه و افریقا»٬مجمع علوم سیاسی امریکا٬آمریکا

مجمع علوم سیاسی امریکا فراخوان مقاله «مرز های پژوهش در مطالعات خاورمیانه و افریقا» را اعلام کرده است. علاقه مندان تا اول اکتبر سال جاری میلادی فرصت دارند تا مقالات خود را به این فراخوان ارسال کنند. اطلاعات تکمیلی از این ادرس در دسترس است.