نسخه آزمایشی

فراخوان مقاله درباره مردم شناسی، جامعه شناسی و سیاست جوامع اسلامی، ژورنال اسلامولوژی

اسلامولوژی: ژورنال مطالعات اسلام و جوامع اسلامی برای اولین شماره خود، در زمینه مردم شناسی، جامعه شناسی و سیاست جوامع اسلامی مقاله به زبان انگلیسی می پذیرد. علاقه مندان به درج مقاله در این ژورنال که در روسیه منتشر خواهد شد، می باید مقالات خود را برای درج در شماره اول تا سی ام ماه جاری میلادی و برای درج در شماره دوم تا سی ام آگوست همین سال، به این نشریه ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید