نسخه آزمایشی

فراخوان مقاله برای کنفرانس دانشجوئی انجمن بین‌المللی مطالعات قرآنی، کالیفرنیا، آمریکا

انجمن بین المللی مطالعات قرآنی کنفرانسی مخصوص دانشجویان دکتری برگزار خواهد کرد. این انجمن در ایالت آتلانتای آمریکا مستقر است. 

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.