نسخه آزمایشی

فراخوان مقاله برای پنل «روشنایی و تاریکی در هنر قرون میانه» در کنفرانس مطالعات قرون میانه، آمریکا

پنل «روشنایی و تاریکی در هنر قرون میانه» در کنفرانس مطالعات قرون میانه در کالامازو آمریکا برای دریافت مقاله فراخوان داد. متقاضیان باید چکیده مقاله خود را تا تاریخ 10 سپتامبر سال جاری میلادی ارسال کنند.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.