نسخه آزمایشی

فراخوان مقاله با موضوع «سیسیلی، اندلس و مراکش: تالیف در دوره پریشانی»، بارسلون، اسپانیا

گروه مطالعات باستانی و قرون وسطائی در دانشگاه مستقل بارسلونا، کنفرانسی با موضوع «سیسیلی، اندلس و مراکش: تالیف در دوره پریشانی» برگزار خواهد کرد. علاقه مندان به سخنرانی در این کنفرانس می باید مقالات خود را تا پانزدهم دسامبر سال جاری میلادی، به این دانشگاه ارسال نمایند.

 

Papers are being sough for “Sicily, Al-Andalus and the Maghreb: Writing in Times of Turmoil,” an international conference organized by the Dept. of Medieval and Ancient Studies at the Autonomous University of Barcelona in Barcelona on May 4-5, 2017.

Scholars and Graduate Students working in the fields of Medieval History, Arabic, Hebrew and Romance Literature, Classics and Comparative Literature are encouraged to apply.

The conference focusses on the periods of political turmoil which affected Muslim Iberia, Sicily and the Maghreb, aiming to highlight the complexities of literary artifacts produced in times of political transition and shifting sovereignties, and to offer new perspectives on the cultural ties that were made and unmade throughout these periods. We expect the conference will be a venue for collegial interaction between different generations of scholars and graduate students.

Suggested topics include, but are not limited to:
• representations of conflict and internecine strife
• cultural and aesthetic inclusion/rejection
• circulation of knowledge between al-Andalus, Sicily and the Maghreb
• articulation of private and public trauma
• negotiation of spaces and authority through literature
• the rise of new literary forms

Keynote Speakers:
Maribel Fierro (CSIC-Madrid)
Maria Corraro (Luiss Guido Carli, Rome)
Alex Metcalfe (Lancaster University)
Giuseppe Mandalà (CSIC-Madrid)
Alexander Elinson (Hunter College- New York)
William Granara (Harvard University).

Deadline for Submission : 15 december 2016

There is no registration fee for this conference. A number of travelling grants is available for participants. We request that a working title for each paper be provided by December 15, 2016. The deadline for abstract submission is February 3rd, 2017.

For further information and abstracts submissions contact
Nicola Carpentieri: nicola.carpentieri@uab.cat