نسخه آزمایشی

فراخوان مقاله «اسلام و اخلاق عملی»، انتشارات اسپرینگر

انتشارات اسپرینگر اخیرا درخواستی مبنی بر نگارش فصلی از کتاب با موضوع «اسلام و اخلاق عملی» را داده است. فرصت ارسال متن تا ۲۸ فوریه سال آینده میلادی تعیین شده است.

 

CALL FOR CHAPTERS

Islam and Applied EthicsPublisher: SpringerEditors: Rafik Beekun, Tariq Ramadan and Yasir QadhiBrief Description

Much has been published about Islam and ethics.  Often, however, such
books or articles have focused on the abstract and philosophical rather
than the applied. Concurrently, a deep divide has occurred between what
Islam asks of its adherents and what many of them abide by and apply in
terms of ethics.  For example, Muslims represents 23% of the world
population (Pew Research Center, 2013), but only one Muslim-majority
country ranks among the top 25 most ethical countries in the world, and 5
out of the ten most corrupt countries in the world are in fact
Muslim-majority countries (Transparency International Corruption
Perceptions Index, 2015). As a result of the above gaps in the application
of Islamic ethics, several prominent Muslim thinkers (e.g. Taha Jabir Al
Alwani, Tariq Ramadan) have been advocating for a fresh reading of the
earliest and most important Islamic sources including both the Qur’an and
the Seerah of the Prophet (s). That re-reading should also contextualize
some of the verses in the Qur’an itself as well as the teachings and
sayings of the Prophet Muhammad, and should occur in parallel with a
“reading” of the world around us.

The aim of this book, then, is to synthesize and advance both theoretical
and empirical research about applied Islamic ethics within various
disciplines such as business (e.g. economics, finance, marketing,
accounting, and human resource development), the sciences (physical,
social, life, etc.), media, the law, politics, and environmental ecology.
In their emphasis on “wasatiyya” or balance, the key primary sources of
Islamic teachings, the Qur’an and the Sunnah weave core ethical principles
such as ‘adl (balance), qist (justice), amana (trust) and ihsan
(benevolence) within Islamic ethics. This book will therefore provide a
broad base for theory development while emphasizing practical approaches
towards key fields of knowledge within the context of Islamic ethics.

Possible topics

Ideally, chapters should focus on how Islamic ethics relates to key
contemporary issues facing Muslims in areas listed below. The following
list provides possible areas to be covered from an applied perspective.
This is a suggestive, not a final list. We welcome alternate suggestions
and chapter topics that fit within the primary theme of this book.

•         Islamic ethics in the workplace

•         Islamic Ethics and Total Quality Management

•         Islamic identity and ethical subjectivity in the workplace

•         Impact of Islamic ethics on business (e.g. management, finance,
marketing, accounting, etc.)

•         Islamic ethics and Corporate Social Responsibility

•         Islamic ethics and globalization

•         Relationship between Islamic ethics and Environmental Ecology

•         Medical Ethics from an Islamic Perspective

•         The Law and Islamic Ethics

•         Governance and Islamic Ethics

•         Islamic ethics and economics

•         Islamic ethics  and risk taking, financial investment or mergers
and acquisitions

•         Islamic ethics and entrepreneurship or innovation

•         Islamic Ethics and Human Rights

•         Islamic ethics and politics

Timeline / Deadline

•         Submit book chapter: February 28, 2017

•         Notification of preliminary acceptance of chapter: April 15, 2017

•         Submission of revised chapter: June 15, 2017

•         Revision and resubmission(s): August 15 2017

•         Final manuscript sent to Springer: December 15, 2017

Target Audience

The target audience is broad and interdisciplinary. Identified target
audiences are:

1         Academics and researchers in multiple research and applied
fields such as all areas of business, Psychology, Medicine,  Law,
Sociology, Media, etc  where this book contributes significantly to
research and practice with respect how Islamic ethics applies to their
field.

2         Universities where this book provides a core or supplementary
reading for courses related to ethics, religion or Islam.

3         Professionals where this book provides new insights and
practical tools how to apply Islamic ethics within their profession;

4         Global companies/multinationals where this book provides a new
understanding and practical frameworks connecting Islamic ethics to their
areas of work or interest.

Submission Process

Manuscripts must be submitted by February 28, 2017 at the latest to be
considered. All submissions will go through a double blind review process.
Depending on their specialty, authors will be asked to participate in the
review process.  All submissions will be reviewed also as a cohort for
this edited book.•         Preference will be given to submissions that are original, have
not been published and are not being considered for publication elsewhere.

•         A submission should be original and neither have been published
nor under publication consideration elsewhere.

•         Submit your work in word format (not PDF or any other format)

•         Please follow the format and referencing style provided by the
publisher. Click on the link below to download Springer’s manuscript
preparation instructions in pdf format. Please pay special attention to
sections 4.2, 4.3.4.4 and 4.7 in the instructions booklet:
http://tinyurl.com/ndzbz6p

•         Each chapter should be between  5,000 to  8,000 words including
figures, tables, references

•         Please submit your manuscript by using the online submission
system for this book. Please use the following link to create an account
and submit your book:
https://easychair.org/conferences/?conf=islamethics17If you don’t get a confirmation e-mail within 48 hours after submitting
your chapter, please contact the book editor. For further information
please contact the book editors at the email addresses listed below, and
make sure to state “Islam and Applied Ethics” in your email header.

More information on their website http://www.springer.com