نسخه آزمایشی

فراخوان فوق دکتری فلسفه، دانشگاه استیرلینگ، انگلستان

دانشگاه استیرلینگ انگلستان، برای دوره فوق دکتری دانشجو می‌پذیرد. دانشجویان پذیرفته شده از سوی دانشگاه حقوق ماهانه دریافت می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.