نسخه آزمایشی

فراخوان جذب استاد مهمان در زمینه مطالعات ایرانی مدرن، دانشگاه براون، امریکا

دانشگاه براون واقع در امریکا برای جذب استاد مهمان متخصص در زمینه مطالعات ایرانی مدرن فراخوان داده است. افراد واجدشرایط می‌توانند تا تاریخ اول نوامبر سال جاری میلادی، مدارک خود را به این دانشگاه ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.