نسخه آزمایشی

شغل دکتری در زمینه روزنامه نگاری، رسانه و ارتباطات، دانشگاه گوتنبرگ، سوئد

دانشگاه گوتنبرگ سوئد از متقاضیان واجد شرایط خواست تا درخواست های خود برای یک موقعیت شغل دکتری در زمینه روزنامه نگاری، رسانه و ارتباطلات را ارسال کنند. متقاضیان تا  21 اکتبر جهت ارسال درخواست های خود فرصت دارند.

برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.