نسخه آزمایشی

شغل دکتری در زمینه تجارت و سیاست، کپنهاک، دانمارک

دانشکده تجارت کپنهاک از متقاضیان واجد شرایط برای یک موقعیت شغل دکتری با موضوع تجارت و سیاست دعوت به عمل آورده است. متقاضیان باید درخواست های خود را تا 31 آگوست سال جاری میلادی ارسال کنند.

برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.