نسخه آزمایشی

شغل دکتری در دانشگاه مونیخ درباره نقش متن ها در جهانی سازی

دانشگاه مونیخ آلمان برای استخدام 6 پژوهشگر در فرصت های دکتری که مربوط به گروه پژوهشی "نقش متون در جهانی سازی" می باشد اعلام نیاز کرده است. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.