نسخه آزمایشی

شغل دکترا در رشته ی «تاریخ دیجیتال و هرمنوتیک»، دانشگاه لوگزامبورگ، لوگزامبورگ

دانشگاه لوگزامبورگ 13 موقعیت بورسیه ی دکترا در موضوع تاریخ دیجیتال و هرمنوتیک را برای ژانویه ی سال 2017 ارائه می کند.

صاحبان مدرک در علوم انسانی (تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی، زبان شناسی، باستان شناسی) یا رشته های مرتبط مانند حغرافیا، علوم کامپیوتر، علوم داده و اطلاعات، ارتباط انسان و ماشین، و یا روانشناسی می توانند برای این موقعیت اقدام کنند.

مهلت ارسال مدارک تا اوّل سپتامبر سال جاری است، و اطلاعات بیشتر در اطلاعیه ی دانشگاه لوگرامبورگ (+) در دسترس است.