نسخه آزمایشی

سلسله نشست هایی درباره قرآن، پاریس، فرانسه

از تاریخ چهارم نوامبر سال جاری تا دوم ژوئن سال آتی میلادی، شماری نشست با موضوعات مطالعات قرآنی، در شهر پاریس فرانسه برگزار می گردد. این سخنرانی ها توسط قرآن پژوهان برجسته دانشگاهی، ارائه می شود. 

4 Novembre 2016 : Séance introductive : Etat des lieux et présupposés de la recherche

Gabriel Said Reynolds (University of Notre-Dame, IEA Nantes)

Anne-Sylvie Boisliveau (Université de Strasbourg)

 

2 décembre 2016 : Le Coran texte de l’antiquité tardive I

Geneviève Gobillot (Université de Lyon)

Guillaume Dye (Université Libre de Bruxelles)

 

6 janvier 2017 : Le Coran texte de l’antiquité tardive II

David Kiltz (University of St Andrews)

Christian Robin (UMR Orient-Méditerranée CNRS)

 

3 février 2017 : Etude du texte coranique : structure et composition

Michel Cuypers (IDEO, Le Caire)

XX (t.b.a.)

 

3 mars 2017 : Etude du texte coranique : enjeux rhétoriques et anthropologiques

Mehdi Azaiez (Université KU Leuven)

Jacqueline Chabbi (Université Paris VIII)

 

7 avril 2017 : Histoire de la recension du texte coranique

Claude Gilliot (Université Aix-Marseille/IREMAM)

Mohammad Ali Amir-Moezzi (EPHE)

 

! Pas de séminaire le 5 mai 2017

 

2 juin 2017 : Hypothèses sur le développement chronologique du texte coranique

Nicolai Sinai (University of Oxford) 

Emmanuelle Stefanidis (Université Paris-Sorbonne)