نسخه آزمایشی

راه اندازی بانک اطلاعاتی اعلام اسلامی تا قرن دهم هجری

بانک اطلاعاتی آرابکوم که در برگیرنده اطلاعات حدود 15 هزار شخصیت اسلامی تا حدود قرن دهم هجری است راه اندازی شد.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.