نسخه آزمایشی

دعوت به انتشار کتاب انگلیسی در سلسله «ایران در سیاست جهانی»، انتشارات پالگریو مک‌میلان

انتشارات پالگریو مک‌میلان، از نویسندگان و پژوهشگران برای انتشار کتاب در سلسله آثار «ایران در سیاست جهانی» دعوت به عمل آورده است. ویراستار علمی این سلسله را پروفسور شاهرخ اکبرزاده، بر عهده دارد.


Book Proposals for New Series "Iran in World Politics"

Scholars of Iran and international relations are invited to submit book proposals to a new series with Palgrave Macmillan (NY). Submissions could cover Iran’s formal and informal foreign policy, diplomacy and trade. Submissions to examine Iran’s cultural and ideological projection on its neighbourhood are welcomed.

For more information contact the editor Prof Shahram Akbarzadeh (Deakin University)Shahram.akbarzadeh@deakin.edu.au