نسخه آزمایشی

دستیار پژوهشی برای پروژه ای درباره شهرهای باستان، دانشگاه کمبریج، انگلستان

دانشگاه کمبریج انگلستان از متقاضیان واجد شرایط برای استخدام در موقعیت دستیار پژوهشی در پروژه ای که به بررسی تأثیر شهرهای باستانی بر مسائل شهری جهان اسلام و مسحیت می پردازد، دعوت به عمل آورد. متقاضیان باید درخواست خود را تا 12 سپتامبر سال جاری میلادی ارسال کنند.

برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.