نسخه آزمایشی

بورسیه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، مدرسه اروپایی مدیریت و فناوری، آلمان

مدرسه اروپایی مدیریت و فناوری مستقر در شهر برلین آلمان، برای طی دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، بورسیه ارائه می نماید. علاقه مندان به دریافت این بورسیه، می باید حداکثر تا پایان ماه مارس، مدارک خود را به این مدرسه ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید