نسخه آزمایشی

بورسیه های دولت سوئیس برای دانشجویان بین المللی در مقاطع تحصیلی مختلف

دولت سوئیس به شماری از دانشجویان بین المللی متقاضی تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه های این کشور بورسیه ارائه می کند. مهلت اقدام برای این بورسیه ها بر اساس رشته های مختلف تحصیلی متفاوت است. برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.