نسخه آزمایشی

بورسیه‌های کارشناسی ارشد در دانشگاه برایتون انگلستان

دانشگاه برایتون انگلستان برای شماری از رشته‌های کارشناسی ارشد بورسیه ارائه می‌کند. این بورسیه‌ها بنا بر رشته‌های مختلف، مهلت‌های اقدام متفاوتی دارند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.