نسخه آزمایشی

بورسیه‌های جمهوری چک برای دانشجویان کشورهای در حال توسعه

جمهوری چک به شماری از دانشجویان کشورهای در حال توسعه بورسیه تحصیلی ارائه می کند. این بورسیه‌ها برای تحصیل در شماری از دانشگاه‌های این کشور ارائه می‌گردد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.