نسخه آزمایشی

بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی برای تحصیل در دانشگاه کلگری، کانادا

دانشگاه کلگری واقع در شهر کلگری، استان آلبرتای کانادا، شماری بورسیه برای تحصیل در رشته‌های کارشناسی ارشد ارائه می‌کند. این بورسیه‌ها بنا به تعریف، مقادیر مختلفی را شامل می‌شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.