نسخه آزمایشی

بودجه پژوهشی در زمینه تاریخ نقشه نگاری، آرشیو ملی بریتانیا

آرشیو ملی بریتانیا تعدادی بودجه پژوهشی به محققان علاقه مند به تحقیق در زمینه تاریخ نقشه نگاری ارائه می کند. علاقه مندان می باید درخواست خود را تا یک نوامبر به این موسسه ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.