نسخه آزمایشی

وبسایت چکیده های ایران شناسی

وبسایت چکیده های ایران شناسی

«چکیده های ایران شناسی» ضمیمه ای است که به شکل سالیانه برای مجله Studia Iranica منتشر می شود و به معرفی مهمترین مطالعات در زمینه ایران شناسی و آریایی شناسی در همه ادوار تاریخی می پردازد. 

تارنمای اینفوگوئیستیکس در زمینه مطالعات و بانک های اطلاعاتی زبانی

تارنمای اینفوگوئیستیکس در زمینه مطالعات و بانک های اطلاعاتی زبانی

تارنمای اینفوگوئیستیکس اطلاعاتی را درباره بانک های اطلاعاتی مربوط به زبان های مختلف از جمله زبان عربی و همچنین زبان شناسی ارائه می کند.

راه اندازی بانک اطلاعاتی اعلام اسلامی تا قرن دهم هجری

راه اندازی بانک اطلاعاتی اعلام اسلامی تا قرن دهم هجری

بانک اطلاعاتی آرابکوم که در برگیرنده اطلاعات حدود 15 هزار شخصیت اسلامی تا حدود قرن دهم هجری است راه اندازی شد.

 

وب سایت الرقمیات: تاریخ اسلامی دیجیتال

وب سایت الرقمیات: تاریخ اسلامی دیجیتال

در این وب‌سایت برخی آثار اسلامی به صورت دیجیتال عرضه و بررسی شده است. شعار این وب سایت چنین است: خوانش منابع سنتی با روش‌های غیرسنتی 

وبسایتی جدید برای مستند کردن تاریخ اجتماعی آبادان

 

این وبسایت قرار است به تدریج توسط پژوهشگران مرتبط با این حوزه با مستندات مختلف تصویری و متنی به روزرسانی شود.

  • «
  • »