شاه شوریده‌سران

حامد شیواپور طلبه حوزه علمیه قم از سال 1376 دانش آموخته دکتری فلسفه از دانشگاه تهران- 1390 عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم. علایق و زمینه‌های پژوهش: تفسیر قرآن، فلسفه، عرفان و کلام اسلامی.