ماه قبلدی ۱۳۹۷
۱ . فروردین۲ . اردیبهشت۳ . خرداد۴ . تیر۵ . مرداد۶ . شهریور۷ . مهر۸ . آبان۹ . آذر۱۰ . دی۱۱ . بهمن۱۲ . اسفند
ماه بعد
شیدسچپج
۱۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴
۱۵
۱۶
۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
* فراخوان مقاله در زمینه «تاملات انتقادی درباره اندیشه اسلامی معاصر و حقوق بشر» به زبان انگلیسی* شغل استادی در زمینه «تاریخ فکری اسلامی دوران پسا کلاسیک (1200-1800م.)»، دانشگاه هومبولت، آلمان* کمک هزینه‌های اقامت و پژوهش درباره خاورمیانه، دانشگاه هاروارد، آمریکا* کمک هزینه شرکت در کنفرانس انجمن بین المللی اقتصاد ایران، دانشگاه ناپل، ایتالیا* کنفرانس «اقدام اروپائی برای مطالعات امنیتی»، پاریس، فرانسه* کنفرانس «کمک به درک قدرت محبوب: قدرت بیان، عقیده و نظم اجتماعی در خاورمیانه»، عَمان، اردن* بورسیه‌های کارشناسی ارشد معماری و طراحی شهری، دانشگاه چالمرز، سوئد* مدرسه زمستانی با عنوان «میراث فرهنگی در خاور نزدیک و دور: چالش‌ها و امیدها»، دانشگاه ساپینزای رم، ایتالیا* بورسیه کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، دانشگاه لوند، سوئد* فراخوان مقاله با موضوع «علوم انسانی در زندان» به شماره ویژه ژورنال علوم انسانی* جایزه انجمن اروپائی مطالعات ایرانی برای بهترین پایان نامه در زمینه مطالعات ایرانی/ایران‌شناسی
۲۶۲۷
۲۸
۲۹
۳۰