نسخه آزمایشی

بدون شك يكي از مهم‌ترين نيازهاي دانش‌پژوهان و كنشگران عرصه علوم انسانی، اسلامی واجتماعی ايران، اطلاع از وضعیت پژوهشی و وقایع علمی در سراسر جهان است. بر این اساس، این دانش‌پژوهان می‌باید در جریان آخرین فعالیت‌ها در این زمینه‌ها قرار بگیرند و بتوانند به صورت فعال در این عرصه‌ها شرکت داشته‌ باشند. از سوی دیگر ارتباط مستمر با ديگر دانشجويان و استادان فعّال نیز عنصری مهم در اين عرصه است. اين امر خصوصاً براي دانش‌پژوهان ايراني ساكن خارج از كشور كه دغدغه پژوهش و تحقيق در موضوعات علوم انساني در جامعه ايران و يا پيش‌برد آن را در این کشور را دارند، بيش از پيش احساس مي شود. بر این اساس، بر آن شديم تا عرصه‌اي را فراهم آوريم تا ضمن ارائه اخبار آخرین فعالیت‌های علمی در عرصه آکادمیای جهانی، شرایطی را فراهم آوریم تا دانش‌پژوهان توليدكننده آثار در علوم انساني، ضمن استقلال در نمايش توليدات علمي خود، مجموعاً كليت واحدي از عرصه آثار در علوم انساني را تمرين كنند. تلاش ما بر اين است كه براي اولين بار عرصه‌اي فراهم آوريم تا در کنار اطلاع‌رسانی آکادمیک در حوزه پژوهش‌های علوم انسانی، كنش‌گران سخت‌كوش علوم انسانيِ ساكن داخل كشور و آنان كه اقامت و فعاليت علمي در خارج از كشور را انتخاب نموده‌اند، گرد هم آيند تا فرصت عرضه و تبادل آراء اقشار دانشگاهی و غیردانشگاهیِ فعال در حیطه مطالعات علوم انسانی بیش از پیش فراهم گردد. ‌ در فاز نخستِ طرح، در بخش جستارها و یادداشتهای وبسایت، نوشتارها و جستارها نویسندگان محترم با نام و انتساب دانشگاهی آنها منتشر خواهد شد؛ البتّه در فاز نهایی وب‌سایت، قرار است نویسندگان محترم از صفحه اختصاصی با نام انتخابي خود برخوردارشوند.